Thomas Teller på Facebook: facebook.com/tellermusik

Pressfrågor: Gumshi Records: shi[at]gumshi.se
Beställ Thomas Tellers album Tillbaka igen; härifrån nu: order[at]gumshi.se 
Övriga frågor: info[at]thomasteller.se